بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پیش ثبت نام متوسطه دوره اول (هفتم - هشتم - نهم)

مجتمع آموزشی دخترانه صدرا
آدرس مقطع متوسطه اول: شهرک غرب، انتهای خیابان درختی، کوچه آزاده، جنب سرای محله سپهر، پلاک 17
تلفن های تماس: 26764351 و 26764355

X